Pénzügyi biztosítások - B.B.C. Biztosításközvetítő Bróker Centrum Kft.

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Pénzügyi biztosítások

Vállalati biztosítások

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

A jelen pont alatt tárgyalt felelősségbiztosítás biztosítási eseménye a következőkben foglalható össze: ha a biztosított a vezető tisztségviselői minőségében a kárt okozó magatartásával olyan tisztán pénzügyi veszteséget okoz, melyért a biztosított - vagy társasági fedezet esetén a szerződő fél - a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik, és e tisztán pénzügyi veszteség nem minősül biztosítással nem fedezett kárnak, illetve kizárt kockázatnak, akkor a biztosító szolgáltat.

A kárt okozó magatartás az, mikor a biztosított vezető tisztségviselőként, illetve felügyelő bizottsági tagként tanúsított olyan kárt okozó tevékenysége vagy kötelezettségmulasztása, amely a vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tagi tevékenységre alkalmazandó jogszabály, vagy a szerződő fél alapító okirata, vagy a szerződő fél legfőbb szervének határozata rendelkezéseivel ellentétes.

JÓ TANÁCS:

A tárgyalt biztosítási fedezet létrehozása komoly szakértelmet igényel. A fedezet értelmezéséhez a jogi háttér - Ptk., a Gt., Cst. esetenként az Mt. - együttes értelmezése szükséges.
Javasoljuk, hogy mindenképpen kérjen segítséget Munkatársainktól.

Mire figyeljünk, néhány példa:

Ezen fedezet sok kiegészítést tartalmazhat (pl. távozó tisztségviselők fedezete, társasági fedezet, vezető állású munkavállalók fedezete stb.). A fedezet optimalizálása komoly szakértelmet igényel. Mindenképpen kérjen tanácsot tőlünk!Kezesi biztosítások


A kezesi biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényben a biztosító vállalja, hogy a kedvezményezett minden olyan pénzügyi veszteségét megtéríti, mely abból származik, hogy a biztosított fél a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló, vagy egyéb jogi kötelezettségét.

 

A kezesi biztosítások nagy előnye, hogy a vállalatok nem csak a banknál rendelkeznek hitelkerettel, hanem a garanciális kötelezettségeik megoldása céljából a biztosítót veszik igénybe.

Ezzel a megoldással ezek a vállalatok egy mozgásteret nyernek és tulajdonképpen védelmezik - a működő tőke igényeit figyelembe véve - a bankjuknál meglévő hitelkereteiket, amelyeket így a leghasznosabban tudnak felhasználni. Garanciális kötelezettségeik teljesítésére pedig kezesi biztosító által jegyzett szerződést vesznek igénybe.

A kezesi biztosítások leggyakoribb fajtái:

  • Teljesítési kötelezvény: biztosíték arra az esetre, ha a kötelezett nem szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettségeit.

  • Szavatossági kötelezvény: biztosíték arra az esetre, ha a jogosult a kivitelezés műszaki átvétele után meghatározott ideig jogos minőségi kifogással él a kötelezett felé a felmerült hibák kijavítása érdekében és azt a kötelezett nem tudja teljesíteni.

  • Ajánlati kötelezvény biztosíték arra az esetre ha a kötelezett a versenytárgyalás megnyerése ellenére nem írja alá a szerződést.

  • Előleg-visszafizetési kötelezvény biztosíték arra vonatkozóan, hogy a kötelezett szerződésszegése esetén visszafizeti az adott szerződéshez kapcsolódóan megelőlegezett összeget.

  • Bérleti kötelezvény biztosítékot nyújt a jogosult (bérbeadó) részére arra vonatkozóan, hogy a kötelezett (bérlő)- szerződésszegése esetén - hozzájut az adott bérleti szerződésben rögzített kaució összegéhez.

  • Támogatásokhoz kapcsolódó kötelezvény biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra vonatkozóan, hogy a támogatás címzettje a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

  • Vám kötelezvény a vámbiztosítékként tipikusan alkalmazott bankgarancia mellett elfogadottan alkalmazható. Vámbiztosítékként nem az eredeti biztosítási szerződést, hanem a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt kell benyújtani a vámhatóság részére.

  • Fuvarozók és taxisok kezesi biztosítása a kötelező vagyoni biztosíték kiváltására szolgál.


JÓ TANÁCS:

Ezen fedezet létrehozása az átlagosnál bonyolultabb folyamat. A kezesi biztosítások is megkövetelik biztosítékok benyújtását. Ennek optimalizálásában a B.B.C. Biztosításközvetítő Bróker Centrum Kft. sokat tud segíteni! Mindenképpen kérjen tanácsot tőlünk!

Mire figyeljünk, néhány példa:

A kezesi biztosítások más típusú biztosításoktól alapvetően abban különböznek, hogy a Biztosító szolgáltatása - a kedvezményezett részére történő fizetése - esetén a kifizetett összegeket a biztosító automatikusan jogosult visszakövetelni a szerződőtől! Azaz, a garancia biztosítások nem mentesítenek a szerződéses teljesítés elmaradása esetén való kártérítéstől, csupán a kötelezvény szerinti mértékben készre tartja a pénzeszközöket, szolgáltat, de visszakövetelhet!

 
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz